Who we are

We are a small team of people who have the mission to spread Gods word and do His work in the Philippines. Our goal is to build communities that help and support each other, to be the bridge between West-Europe and the Philippines.

Within the Build My Home Mission Philippines there are several core activities, which are the following:

Serving food to (street) children

We organize an evangelisation event, where we sing several Christian songs, pray together and explain what we’re exactly doing here. Afterwards we serve food, made by volunteers, to the children and all the other people present at the event. These events are at different locations, from schools to poor neighbourhoods.

Distributing food parcels to very poor households

Through our local network, we know which households really need help. We visit poor neighbourhoods and distribute food parcels. Before we give these, we pray together and do evangelisation.

Give medical support

In the Philippines, people barely have social support from the government contrary to the good circumstances in Europe. Resulting in a lot of ill people that are left hanging in the hallway of the hospital, waiting for a miracle to happen. Therefore we visit hospitals and ask the person responsible which people are in need of most help. We get a list of names and then consider which persons to help, as we don’t have the largest budget. After determining, we visit the persons, pray together and evangelise. We do not give money to the people, but buy the medicines they need and give these.

Give school support

A selected group of students is given school support. This means that all the school fees are covered by Build My Home Mission Philippines. Some students have an individual sponsor from West-Europe; others are sponsored by the general budget of Build My Home Mission Philippines. But we’re always looking for sponsors. Our goal for this certain activity is to give these students the opportunity to go to school, which their parents could not provide. There are several obligations the students need to follow like having a minimum grade of 7 (out of 10), attending bible studies and also after they graduate, support the new group of students.

Build churches

Eventually we want to build churches, it is not something we can do every year. But if the possibility is there, we try! Right now we have already built five churches in the Philippines.

The area that is covered is the island Mindanao, more specifically General Santos and the island Bohol. There is a lot of poverty in these areas.

On the map below you can see where exactly Build My Home Mission Philippines is active.

Map of the Philippines

Map of the Philippines

 

Where does the money/support come from?

The Build My Home Mission Philippines organizes events from time to time, like a BBQ, buffet etc. Furthermore selling egg rolls (loempia’s in Dutch), waffles and most important gifts from the people.

Wij zijn een kleine team van mensen die tot roeping hebben om Gods woord te verspreiden en Zijn werk te verrichten in de Filipijnen. Ons doel is om gemeenschappen te bouwen die elkaar helpen en steunen, om de brug te zijn tussen West-Europa en de Filipijnen.

Binnen Build My Home Mission Philippines zijn er verschillende kernactiviteiten. Deze zijn hieronder uitgelegd:

Voedsel uitdelen aan (straat)kinderen

We organiseren een evangelisatie evenement waarbij we verschillende Christelijke liederen zingen, samen bidden en uitleggen waarvoor we precies gekomen zijn. Daarna serveren we voedsel wat gemaakt is door vrijwilligers en delen het uit aan kinderen en alle andere mensen aanwezig op het evenement. Deze evenementen vinden plaats op verschillende locaties, gevarieerd van scholen tot arme buurten.

Voedselpakketten uitdelen aan arme gezinnen

Dankzij ons lokale netwerk, weten we welke gezinnen echt hulp nodig hebben. We bezoeken arme buurten en delen daar voedselpakketten uit. Voordat we deze geven, bidden we samen en delen we de Gospel.

Voorzien van medische steun

In de Filipijnen is een sociaal vangnet zoals we die in West-Europa kennen nauwelijks/niet aanwezig. Dit heeft als gevolg dat vele zieken mensen vaak tot hun lot overgelaten worden, wachtend in de ziekenhuisgangen totdat er een wonder gebeurt. Daarom is een belangrijk onderdeel van onze missie het voorzien van medische steun. We bezoeken verschillende ziekenhuizen en vragen de verantwoordelijke persoon welke mensen het meeste hulp nodig hebben. Zo krijgen we een lijst namen en maken we een afweging welke mensen geholpen worden, aangezien het budget niet alle mensen uiteindelijk kan helpen. Na het beslissen, bezoeken we deze personen, bidden voor ze en delen de Gospel. We geven geen geld aan deze mensen, maar kopen direct de medicijnen die ze nodig hebben en geven deze.

Voorzien van steun in onderwijs

Een geselecteerde groep van studenten ontvangt als het ware een – studiebeurs – van Build My Home Mission Philippines. Dit gaat als volgt, wij dekken alle schoolkosten en aan school gerelateerde kosten (boeken, uniform, kamers … ). Sommige studenten hebben een individuele sponsor uit West-Europa en anderen worden gesteund door het algemene budget van Build My Home Mission Philippines. Maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Ons doel met deze activiteit is om deze studenten de kans te geven om naar school te gaan, een kans die hun ouders ze niet konden geven. Op deze manier kunnen ze niet alleen zichzelf helpen maar later ook als ze werk hebben hun familie. Er zijn een aantal verplichtingen waar deze studenten aan moeten voldoen zoals het behalen van minimum een 7 (op 10), aanwezig zijn bij Bijbelstudies en achteraf als ze afgestudeerd zijn een bijdrage leveren aan de nieuwe groep studenten.

Bouwen van kerken

Uiteindelijk willen we kerken bouwen. Het is niet iets wat we ieder jaar kunnen doen, maar als de kans er voor is, dan doen we dat! Op dit moment, hebben we al vijf kerken in de Filipijnen gebouwd.

De gebieden waar we actief zijn, is General Santos – in Mindanao, en het eiland Bohol. Op deze plaatsen is er veel armoede.

Op de map kan je zien waar Build My Home Mission Philippines actief is.

Waar komt het geld/steun vandaan?

Build My Home Mission Philippines organiseert verschillende evenementen van tijd tot tijd, zoals een BBQ, buffet etc. Verder verkopen we loempia’s, wafels en het belangrijkste wat bijdraagt aan de missie, de giften die mensen geven om de mensen in de Filipijnen te steunen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s